Sodininkų bendrijos “Dainava” narių žiniai Š.m. gegužės mėn. 11 d.(šeštadienį) 10.00 val. Prie administracinio pastato šaukiamas SB “Dainava”narių ataskaitinis susirinkimas. DARBOTVARKĖ 1. Bendrijos pirmininkės ataskaita už ataskaitinį laikotarpį. 2. Revizijos komisijos metinė lėšų ir apskaitos patikrinimo ataskaita. 3. Pasisakymai.2018m. metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizijos komisijos akto…

Continue reading